Udtalelse - TRAN_AD(2020)642922Udtalelse
TRAN_AD(2020)642922

UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018
(2019/2100(DEC))
Ordfører for udtalelse: Maria Grapini

22.1.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: