Lausunto - TRAN_AD(2020)642922Lausunto
TRAN_AD(2020)642922

LAUSUNTO
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2100(DEC))
Valmistelija: Maria Grapini

22.1.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: