Opinjoni - TRAN_AD(2020)642922Opinjoni
TRAN_AD(2020)642922

OPINJONI
tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2018
(2019/2100(DEC))
Rapporteur għal opinjoni: Maria Grapini

22.1.2020

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: