Advies - TRAN_AD(2020)642922Advies
TRAN_AD(2020)642922

ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2100(DEC))
Rapporteur voor advies: Maria Grapini

22.1.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: