Stanovisko - TRAN_AD(2020)646912Stanovisko
TRAN_AD(2020)646912

STANOVISKO
Výboru pro dopravu a cestovní ruch
pro Výbor pro právní záležitosti
k umělé inteligenci: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní moci mimo oblast trestního práva
(2020/2013(INI))
Zpravodaj: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: