Udtalelse - TRAN_AD(2020)646912Udtalelse
TRAN_AD(2020)646912

UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Retsudvalget
om kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område
(2020/2013(INI))
Ordfører for udtalelse: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: