Arvamus - TRAN_AD(2020)646912Arvamus
TRAN_AD(2020)646912

ARVAMUS
Esitaja: transpordi- ja turismikomisjon
Saaja: õiguskomisjon
tehisintellektiga seonduvate küsimuste kohta, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohaldamist, niivõrd kui see mõjutab Euroopa Liitu tsiviil- ja sõjalise kasutuse vallas ning riigi pädevust väljaspool kriminaalõiguse kohaldamisala
(2020/2013(INI))
Arvamuse koostaja: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: