Lausunto - TRAN_AD(2020)646912Lausunto
TRAN_AD(2020)646912

LAUSUNTO
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
tekoälystä: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset
(2020/2013(INI))
Valmistelija: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: