Tuairim - TRAN_AD(2020)646912Tuairim
TRAN_AD(2020)646912

TUAIRIM
ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht
chuig an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
maidir leis an intleacht shaorga: ceisteanna i ndáil le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm an dlí idirnáisiúnta a mhéid a dhéantar difear do AE i réimse na n-úsáidí sibhialta agus míleata agus an údaráis stáit lasmuigh de raon feidhme an cheartais choiriúil
(2020/2013(INI))
Rapóirtéir don tuairim: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: