Mišljenje - TRAN_AD(2020)646912Mišljenje
TRAN_AD(2020)646912

MIŠLJENJE
Odbora za promet i turizam
upućeno Odboru za pravna pitanja
o umjetnoj inteligenciji: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa
(2020/2013(INI))
Izvjestitelj za mišljenje: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: