Nuomonė - TRAN_AD(2020)646912Nuomonė
TRAN_AD(2020)646912

NUOMONĖ
Transporto ir turizmo komiteto
pateikta Teisės reikalų komitetui
Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį
(2020/2013(INI))
Nuomonės referentas: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: