Atzinums - TRAN_AD(2020)646912Atzinums
TRAN_AD(2020)646912

ATZINUMS
Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja
Juridiskajai komitejai
par mākslīgo intelektu: starptautisko tiesību interpretācijas un piemērošanas jautājumi, ciktāl tas skar Eiropas Savienību civilās un militārās izmantošanas un valsts varas jomā ārpus krimināltiesību darbības jomas
(2020/2013(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: