Opinjoni - TRAN_AD(2020)646912Opinjoni
TRAN_AD(2020)646912

OPINJONI
tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali
dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali
(2020/2013(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: