Advies - TRAN_AD(2020)646912Advies
TRAN_AD(2020)646912

ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Commissie juridische zaken
over artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht
(2020/2013(INI))
Rapporteur voor advies: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: