AVIZ
al Comisiei pentru transport și turism
destinat Comisiei pentru afaceri juridice
referitor la inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale
(2020/2013(INI))
Raportor pentru aviz: Ondřej Kovařík

15.7.2020

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: