Udtalelse - TRAN_AD(2020)648605Udtalelse
TRAN_AD(2020)648605

UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Retsudvalget
om intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens
(2020/2015(INI))
Ordfører for udtalelse: Andor Deli

13.7.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: