Arvamus - TRAN_AD(2020)648605Arvamus
TRAN_AD(2020)648605

ARVAMUS
Esitaja: transpordi- ja turismikomisjon
Saaja: õiguskomisjon
intellektuaalomandi õiguste kohta tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel
(2020/2015(INI))
Arvamuse koostaja: Andor Deli

13.7.2020

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: