Lausunto - TRAN_AD(2020)648605Lausunto
TRAN_AD(2020)648605

LAUSUNTO
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista
(2020/2015(INI))
Valmistelija: Andor Deli

13.7.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: