Tuairim - TRAN_AD(2020)648605Tuairim
TRAN_AD(2020)648605

TUAIRIM
ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht
chuig an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
ar chearta maoine intleachtúla d’fhorbairt teicneolaíochtaí na hintleachta saorga
(2020/2015(INI))
Rapóirtéir don tuairim: Andor Deli

13.7.2020

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: