Atzinums - TRAN_AD(2020)648605Atzinums
TRAN_AD(2020)648605

ATZINUMS
Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja
Juridiskajai komitejai
par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību
(2020/2015(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Andor Deli

13.7.2020

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: