MNENJE
Odbora za promet in turizem
za Odbor za pravne zadeve
o pravicah intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
(2020/2015(INI))
Pripravljavec mnenja: Andor Deli

13.7.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: