Yttrande - TRAN_AD(2020)648605Yttrande
TRAN_AD(2020)648605

YTTRANDE
från utskottet för transport och turism
till utskottet för rättsliga frågor
över immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
(2020/2015(INI))
Föredragande av yttrande: Andor Deli

13.7.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: