28.1.2021
TRAN_AD(2021)655927
NUOMONĖ
Transporto ir turizmo komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
dėl sanglaudos politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su klimato kaita
(2020/2074(INI))
Nuomonės referentas: Gheorghe Falcă

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 168kWORD 71k
Teisinė informacija - Privatumo politika