28.1.2021
TRAN_AD(2021)655927
ATZINUMS
Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja
Reģionālās attīstības komitejai
par kohēzijas politiku un reģionālajām vides stratēģijām cīņā pret klimata pārmaiņām
(2020/2074(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Gheorghe Falcă

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 165kWORD 70k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika