Udtalelse - TRAN_AD(2022)699183Udtalelse
TRAN_AD(2022)699183

UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2020
(2021/2134(DEC))
Ordfører for udtalelse: Gheorghe Falcă

17.1.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: