Lausunto - TRAN_AD(2022)699183Lausunto
TRAN_AD(2022)699183

LAUSUNTO
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020
(2021/2134(DEC))
Valmistelija: Gheorghe Falcă

17.1.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: