Udtalelse - TRAN_AD(2022)704623Udtalelse
TRAN_AD(2022)704623

UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en social klimafond
(COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Ordfører for udtalelse: Leila Chaibi

2.5.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: