Vélemény - TRAN_AD(2022)704623Vélemény
TRAN_AD(2022)704623

VÉLEMÉNY
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére
a Szociális Klímaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
A vélemény előadója: Leila Chaibi

2.5.2022

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: