Opinjoni - TRAN_AD(2022)704623Opinjoni
TRAN_AD(2022)704623

OPINJONI
tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Fond Soċjali għall-Klima
(COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Leila Chaibi

2.5.2022

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: