MNENJE
Odbora za promet in turizem
za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje
(COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD))
Pripravljavka mnenja: Leila Chaibi

2.5.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: