Nuomonė - TRAN_AL(2021)693642Nuomonė
TRAN_AL(2021)693642

    Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo pagal programą „Europos horizontas“ sukuriamos bendrosios įmonės (2021/0048(NLE))

    7.6.2021

    Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: