Pozměňovací návrhy - TRAN_AM(2011)460939Pozměňovací návrhy
TRAN_AM(2011)460939

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
29 - 103
Návrh doporučení pro druhé čtení
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
Společný postoj Rady - pozměňující akt
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: