Muudatusettepanekud - TRAN_AM(2011)460939Muudatusettepanekud
TRAN_AM(2011)460939

MUUDATUSETTEPANEKUD
29-103
Soovituse projekt teisele lugemisele
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest
Nõukogu seisukoht - muutmisakt
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: