Módosítások - TRAN_AM(2011)460939Módosítások
TRAN_AM(2011)460939

MÓDOSÍTÁS:
29-103
Ajánlástervezet második olvasatra
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében
A Tanács közös álláspontja - módosító jogszabály
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: