Pakeitimai - TRAN_AM(2011)460939Pakeitimai
TRAN_AM(2011)460939

PAKEITIMAI
29 - 103
Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra
Tarybos bendroji pozicija - iš dalies keičiantis aktas
(15145/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: