Grozījumi - TRAN_AM(2011)460939Grozījumi
TRAN_AM(2011)460939

GROZĪJUMI Nr.
29 - 103
Ieteikuma projekts otrajam lasījumam
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem
Padomes kopējā nostāja - grozījumu akts
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: