Emendi - TRAN_AM(2011)460939Emendi
TRAN_AM(2011)460939

EMENDI
29 - 103
Abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi
Pożizzjoni komuni tal-Kunsill - att li jemenda
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: