Amendamente - TRAN_AM(2011)460939Amendamente
TRAN_AM(2011)460939

AMENDAMENTELE
29 - 103
Proiect de recomandare pentru a doua lectură
Saïd El Khadraoui
(PE458.661v01-00)
Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri
Poziția Consiliului - act de modificare
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

22.3.2011

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: