23.9.2013
TRAN_AM(2013)519535
POPRAWKI
343 - 420
Projekt sprawozdania
Mathieu Grosch
(PE514.572v01-00)
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(ROZPORZĄDZENIE (WE) NO. 1370/2007 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 307kWORD 848k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności