23.9.2013
TRAN_AM(2013)519535
AMENDAMENTELE
343 - 420
Proiect de raport
Mathieu Grosch
(PE514.572v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători
Propunere de regulament
(REGULATION (EC) NO. 1370/2007 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 284kWORD 803k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate