23.9.2013
TRAN_AM(2013)519535
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
343 - 420
Návrh správy
Mathieu Grosch
(PE514.572v01-00)
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy
Návrh nariadenia
(NARIADENIE (ES) č. 1370/2007 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 306kWORD 760k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia