30.6.2016
TRAN_AM(2016)584116
Návrh správy
Keith Taylor
(PE583.867v01-00)
o uvoľnení potenciálu trajektov v pobrežných oblastiach a na vnútrozemských vodných cestách príspevok k multimodálnej preprave cestujúcich
(2015/2350(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 784kWORD 647k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia