13.12.2019
TRAN_AM(2019)644961
AMANDMANI
1 - 7
Nacrt mišljenja
Maria Grapini
(PE643.064v01-00)
Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
(2019/2076(DEC))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 151kWORD 41k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti