13.12.2019
TRAN_AM(2019)644961
POPRAWKI
1 - 7
Projekt opinii
Maria Grapini
(PE643.064v01-00)
Absolutorium za 2018 r. – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
(2019/2076(DEC))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 159kWORD 41k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności