3.6.2020
TRAN_AM(2020)652582
TARKISTUKSET
242 - 420
Lausuntoluonnos
Tilly Metz
(PE650.613v01-00)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Ehdotus asetukseksi
(COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 352kWORD 97k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö