3.6.2020
TRAN_AM(2020)652582
PAKEITIMAI
242 - 420
Nuomonės projektas
Tilly Metz
(PE650.613v01-00)
kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2020) 0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 392kWORD 96k
Teisinė informacija - Privatumo politika