3.6.2020
TRAN_AM(2020)652582
ÄNDRINGSFÖRSLAG
242 - 420
Förslag till yttrande
Tilly Metz
(PE650.613v01-00)
över inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
Förslag till förordning
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 345kWORD 97k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy