1.10.2020
TRAN_AM(2020)657259
GROZĪJUMI Nr.
1 - 83
Atzinuma projekts
Gheorghe Falcă
(PE655.927v01-00)
Kohēzijas politika un reģionālās vides stratēģijas cīņā pret klimata pārmaiņām
(2020/2074(INI))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 271kWORD 98k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika