PDF 155kWORD 295k

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

TRAN(2016)0901_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 1. září 2016, 9:00–12:00 a 12:00–12:30  (schůze koordinátorů)

Brusel

1. září 2016, 9:00–12:00

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech:

·           11.–12. července 2016              PV – PE585.570v01-00

3.              Sdělení předsedy

*** Elektronické hlasování ***

4.              Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly

TRAN/8/06205

              2016/2047(BUD)             

 

Navrhovatelka:

Isabella De Monte (S&D)

PA – PE584.223v01-00
AM – PE587.501v01-00

Příslušný výbor:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska

5.              Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

TRAN/8/06302

              2016/2059(INI)              COM(2016)0049

 

Navrhovatelka:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PA – PE583.876v01-00
AM – PE584.117v01-00

Příslušný výbor:

ITRE  –

András Gyürk (PPE)

PR – PE582.327v01-00
AM – PE584.007v02-00

 

·           přijetí návrhu stanoviska

6.              Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES)

TRAN/8/06067

***II              2013/0302(COD)              07532/2/2016 – C8-0227/2016

                            T7-0343/2014

 

Zpravodaj:

Ivo Belet (PPE)

PR – PE583.953v01-00

Příslušný výbor:

TRAN

 

 

 

·           přijetí návrhu doporučení pro druhé čtení

*** Konec elektronického hlasování ***

7.              Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/13/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování
 

TRAN/8/05526

              2016/2012(INI)              COM(2015)0190

 

Navrhovatel:

Jens Nilsson (S&D)

PA – PE585.500v01-00

Příslušný výbor:

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

DT – PE585.717v02-00

 

·           projednání návrhu stanoviska

8.              Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních

TRAN/8/07121

              2016/2148(INI)              COM(2015)0639

 

Navrhovatel:

Kosma Złotowski (ECR)

PA – PE587.477v01-00

Příslušný výbor:

REGI  –

Lambert van Nistelrooij (PPE)

PR – PE587.442v01-00

 

·           projednání návrhu stanoviska

9.              Úloha rybářské turistiky v diverzifikaci odvětví rybolovu

TRAN/8/05934

              2016/2035(INI)             

 

Navrhovatel:

István Ujhelyi (S&D)

PA – PE585.780v01-00

Příslušný výbor:

PECH  –

Renata Briano (S&D)

 

 

·           projednání návrhu stanoviska

10.              Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i se systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dohled nad trhem s nimi

TRAN/8/05641

***I              2016/0014(COD)              COM(2016)0031 – C8-0015/2016

 

Navrhovatelka:

Karima Delli (Verts/ALE)

PA – PE587.469v01-00

Příslušný výbor:

IMCO  –

Daniel Dalton (ECR)

 

 

·           projednání návrhu stanoviska

11.              Různé

12.              Příští schůze

·           26. září 2016  (Brusel)

1. září 2016, 12:00–12:30  (schůze koordinátorů)

13.              Schůze koordinátorů (neveřejná)

Právní upozornění - Ochrana soukromí