PDF 168kWORD 268k

 

Комисия по транспорт и туризъм

 

TRAN(2019)0724_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–17.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Председателство на Съвета на Европейския съюз, посещение на
• Сана МАРИН, Министър на транспорта и комуникациите на Финландия и
• Катри КУЛМУНИ, Министър на икономиката на Финландия (отговарящ за туризма)

4. Проучване озаглавено „Преминаване към друг вид транспорт в Европа: път напред“, Представяне от Енрико ПАСТОРИ, „Траспорти е територио“ (TRT Trasporti e Territorio)

24 юли 2019 г., 15.00–17.30 ч.

5. Представяне от Виолета БУЛЦ, европейски комисар, отговарящ за транспорта, включително и обратна информация относно Съвета по транспорт

6. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Водеща:

 

BUDG

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Размяна на мнения

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания

         2 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         3 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 26 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност